Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Cam Hòa thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây và phía bắc giáp TP Nha Trang; phía nam giáp xã Cam Hiệp Bắc.

7. Đường nối từ đoạn sát Đầm Thủy Triều tới đoạn cách đó khoảng 2,8 km về phía tây

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa là đường nối đoạn sát Đầm Thủy Triều tới đoạn cách đó khoảng 2,8 km về phía tây, có chiều dài 2,8 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn sát Đầm Thủy Triều, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 2,8 km về hướng tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn sát Đầm Thủy Triều tới đoạn cách đó khoảng 2,8 km về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn sát Đầm Thủy Triều tới đoạn cách đó khoảng 2,8 km về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đoạn đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Nhà văn hóa khu thể thao thôn Lập Định 3

Xã Cam Hòa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối trường Tiểu học Cam Hòa 1 tới đoạn cách đó khoảng 1,6 km về phía bắc. Tuyến đường này có điểm đầu ở trường Tiểu học Cam Hòa 1, điểm cuối ở cách đó khoảng 1,6 km về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối đoạn đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Nhà văn hóa khu thể thao thôn Lập Định 3 trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối đoạn đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Nhà văn hóa khu thể thao thôn Lập Định 3 trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn gần Cửa hàng cô gái Hà Lan – Thủy Lập Định

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hòa là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn gần Cửa hàng cô gái Hà Lan – Thủy Lập Định, có chiều dài khoảng 790 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,5 km về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn gần Cửa hàng cô gái Hà Lan – Thủy Lập Định trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn gần Cửa hàng cô gái Hà Lan – Thủy Lập Định trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)