Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

70. Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây, có chiều dài 420 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 2.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 3.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

71. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Đồng Bà Thìn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 140 m về m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ Google vệ tinh.

72. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía đông, có chiều dài khoảng 190 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, chạy song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 190 m về hướng đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 6.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 24) - Ảnh 7.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa)