Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

1. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Cửa hàng VLXD Xuân Thanh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn Cửa hàng VLXD Xuân Thanh, có chiều dài 230 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, chạy song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, sau đó kết thúc ở đoạn Cửa hàng VLXD Xuân Thanh.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 165 m về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 165 m về phía bắc, có chiều dài khoảng 165 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 165 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

Đường mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).