Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp thị trấn Cam Đức; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam Hiệp Nam; phía bắc giáp xã Cam Hòa..

7. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 290 m về hướng đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 290 m về hướng đông, có chiều dài 290 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 290 m về phía đông.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 290 m về hướng đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 290 m về hướng đông trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn UBND xã Cam Hiệp Bắc

Xã Cam Hiệp Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn UBND xã Cam Hiệp Bắc. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, điểm cuối ở đoạn UBND xã Cam Hiệp Bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn UBND xã Cam Hiệp Bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn UBND xã Cam Hiệp Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tạp hóa Mười Phong

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tạp hóa Mười Phong, có chiều dài khoảng 350 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở đoạn tạp hóa Mười Phong.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tạp hóa Mười Phong trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tạp hóa Mười Phong trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa)