Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp thị trấn Cam Đức; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam Hiệp Nam; phía bắc giáp xã Cam Hòa..

10. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Café Tứ Trụ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Café Tứ Trụ, có chiều dài 330 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở đoạn Café Tứ Trụ.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Café Tứ Trụ trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Café Tứ Trụ trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường song song với đường Bãi Giếng – Trung Hiệp

Xã Cam Hiệp Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Bãi Giếng – Trung Hiệp. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn tạp hóa Mười Phong, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 220 m về hướng đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Bãi Giếng – Trung Hiệp trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Bãi Giếng – Trung Hiệp trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Chùa Từ Hiệp

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Chùa Từ Hiệp, có chiều dài khoảng 200 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở đoạn Chùa Từ Hiệp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Chùa Từ Hiệp trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn Chùa Từ Hiệp trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa)