Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp thị trấn Cam Đức; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam Hiệp Nam; phía bắc giáp xã Cam Hòa.

4. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 512 m về hướng tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 512 m về hướng tây, có chiều dài 512 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 512 m về phía tây.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 512 m về hướng tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đọan cách đó khoảng 512 m về hướng tây trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tiệm uốn tóc Phương Minh

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Bắc là đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tiệm uốn tóc Phương Minh, có chiều dài khoảng 345 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bãi Giếng – Trung Hiệp, sau đó kết thúc ở tiệm uốn tóc Phương Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tiệm uốn tóc Phương Minh trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối đường Bãi Giếng – Trung Hiệp tới đoạn tiệm uốn tóc Phương Minh trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa)