Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Hà là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Phú; phía tây giáp xã Ninh Quang; phía nam giáp xã Ninh Lộc; phía bắc giáp xã Ninh Phú.

7. Đường vuông góc với đường Bến Đò

Đường vuông góc với đường Bến Đò có chiều dài khoảng 130 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 90 đường Bến Đò.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà. (Ảnh chụp màn hình Google).

8. Đường đi qua số 14, đường Hồ Tùng Mậu

Đường đi qua số 14, đường Hồ Tùng Mậu có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu gần Chùa Bảo Phước về phía tây nam.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà. (Ảnh chụp màn hình Google).

9. Đường nối đường Lý Tự Trọng với đường Bến Đò

Đường nối đường Lý Tự Trọng với đường Bến Đò có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu gần số 89, đường Lý Tự Trọng và kết thúc gần số 251, đường Bến Đò.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Hà trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY