Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Thượng là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Sơn; phía tây giáp xã Ninh Tây; phía nam giáp xã Ninh Thân; phía bắc giáp xã Ninh Sơn.

1. Đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà

Đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hoà sẽ mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 1,5 km. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thượng. (Ảnh chụp màn hình Google).   

2. Đường nối tiếp với Đường tỉnh 6

Đoạn đường dài khoảng 2,8 km với có điểm đầu ở Đường tỉnh 6, gần cầu Cây Sao.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Thượng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Thượng. (Ảnh chụp màn hình Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Thượng trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY