Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp biển Đông (vịnh Vân Phong); phía đông nam giáp xã Ninh Phước; phía tây giáp phường Ninh Diêm; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp phường Ninh Hải.

10. Đường đi qua Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ninh Ích

 Đường đi qua Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ninh Ích có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Quốc lộ 1A và kết thúc ở đường tỉnh 1A.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

11. Đường song song với Đường tỉnh 7

 Đường song song với Đường tỉnh 7 có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm cuối gần Trường THCS Nguyễn Tri Phương về phía đông bắc.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

12. Đường song song với đường sẽ mở số 11

 Đường song song với đường sẽ mở số 11 có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có một đầu ở phía tây bắc Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh An trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY