Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa, phía đông giáp biển Đông (vịnh Vân Phong), đông nam giáp xã Ninh Phước; Phía tây giáp phường Ninh Diêm; Phía nam giáp xã Ninh Phú; Phía bắc giáp phường Ninh Hải.

1. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An là đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km, có chiều dài khoảng 1,10 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,10 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,10 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với QL 1A

Xã Ninh An là đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 1,40 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần quán dừa giống Tạm Tính, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 730 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,05 km

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Ninh An là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,05 km, có chiều dài khoảng 1,05 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,05 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,05 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,05 km trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)