Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp biển Đông (vịnh Vân Phong); phía đông nam giáp xã Ninh Phước; phía tây giáp phường Ninh Diêm; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp phường Ninh Hải.

13. Đường gần UBND xã Ninh An

 Đường có điểm đầu gần UBND xã Ninh An về phía tây có chiều dài khoảng 900 m. Đoạn đường chạy vuông góc với Quốc lộ 1A.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

14. Đường song song với đường sẽ mở số 13

 Đường song song với đường sẽ mở số 13 có chiều dài khoảng 950 m. Đoạn đường có một đầu gần UBND xã Ninh An về phía nam.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

15. Đường đi qua Trường Tiểu học Ninh An

 Đường đi qua Trường Tiểu học Ninh An về phía tây có chiều dài khoảng 550 m. Đoạn đường chạy song song với Quốc lộ 1A và kết thúc gần UBND xã Ninh An.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh An trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY