Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Ninh Diêm thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp phường Ninh Thủy; phía tây giáp xã Ninh Thọ; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp phường Ninh Hải và xã Ninh Thọ.

13. Đường nối đường tỉnh 1B với khu vực Điểm nhóm Tin lành Hòn Khói

Đường nối đường tỉnh 1B với khu vực Điểm nhóm Tin lành Hòn Khói có chiều dài khoảng một km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 102, ĐT652D.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Diêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm. (Ảnh chụp màn hình Google).

14. Đường đi qua TDP Phú Thọ 3

 Đường đi qua TDP Phú Thọ 3 có chiều dài khoảng 250 m. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Diêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Diêm trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY