Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

 Ninh Hà là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Phú; phía tây giáp xã Ninh Quang; phía nam giáp xã Ninh Lộc; phía bắc giáp xã Ninh Phú. 

10. Đường vành đai 

Đoạn đường dài khoảng 2,8 km và đi qua khu vực số 228, đường Bến Đò. Đây chính là một đoạn của đường vành đai đi qua địa bàn phường.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà. (Ảnh chụp màn hình Google). 

11. Đường đi qua khu vực số 220, đường Bến Đò

Đường đi qua khu vực số 220, đường Bến Đò có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường chạy gần song song với đường Hồ Tùng Mậu.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hà. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Hà trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY