Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

73. Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về phía tây, có chiều dài 430 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 430 m về phía tây.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 2.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 3.

 

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

 

74. Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 430 m về m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 5.

 

Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

75. Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 615 m về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 615 m về phía bắc, có chiều dài khoảng 615 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 615 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 6.

Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 615 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.
 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 25) - Ảnh 7.

 

Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 615 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.
 

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa)