Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Cam Hòa thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

1. Đường nối từ đoạn gần trường mẫu giáo Hoàng Yến tới đoạn Tiệm điện Sơn Tuyền

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa là đường nối đoạn gần trường mẫu giáo Hoàng Yến tới đoạn Tiệm điện Sơn Tuyền, có chiều dài 1,3 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn gần trường mẫu giáo Hoàng Yến, sau đó kết thúc ở đoạn đoạn Tiệm điện Sơn Tuyền.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn gần trường mẫu giáo Hoàng Yến tới đoạn Tiệm điện Sơn Tuyền trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn gần trường mẫu giáo Hoàng Yến tới đoạn Tiệm điện Sơn Tuyền trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với QL 1A

Xã Cam Hòa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn nhà nghỉ Minh Anh, điểm cuối ở cách đó khoảng 670 m về hướng đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hòa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc, có chiều dài khoảng 2,7 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 2,7 km về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)