Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

88. Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 340 m về hướng đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 340 m về hướng đông, có chiều dài 340 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 340 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 2.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 340 m về hướng đông trên bản đồ quy hoạch.
 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 340 m về hướng đông trên bản đồ Google vệ tinh.

89. Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 320 m về hướng đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 5.

 Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

90. Đường nối đoạn gần văn phòng bất động sản Cam Hiệp Nam tới đoạn gần Vườn xoài Trần Phước

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 260 m về phía tây, có chiều dài khoảng 260 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 6.

Đường nối đoạn gần văn phòng bất động sản Cam Hiệp Nam tới đoạn gần Vườn xoài Trần Phước trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 30) - Ảnh 7.

Đường nối đoạn gần văn phòng bất động sản Cam Hiệp Nam tới đoạn gần Vườn xoài Trần Phước trên bản đồ Google vệ tinh.

 

   (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa)