Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 1.

Xã Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Nam; phía nam giáp xã Cam Thành Nam; phía bắc giáp thị trấn Cam Đức.

22. Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc là đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km, có chiều dài khoảng 1,30 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,30 km về hướng nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

Đường nối đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

Đường nối từ đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát

Xã Cam Thành Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, có chiều dài khoảng 740 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường số 7, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 740 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

Đường nối từ song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

Đường nối từ song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối đường số 7 tới đoạn cách đó khoảng 766 m

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Thành Bắc là đường nối đường số 7 tới đoạn cách đó khoảng 766 m, có chiều dài khoảng 766 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường số 7, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 766 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường số 7 tới đoạn cách đó khoảng 766 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường số 7 tới đoạn cách đó khoảng 766 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)