Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 1.

Xã Cam Hiệp Nam thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

79. Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 425 m về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 425 m về phía tây, có chiều dài 425 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 425 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 2.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 425 m về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 3.

Đường nối từ đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 425 m về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

80. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam Hiệp Nam có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn Ga Suối Cát, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 270 m về m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ Google vệ tinh.

81. Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 513 m về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hiệp Nam là đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 513 m về phía đôn, có chiều dài khoảng 513 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 513 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 6.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 513 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 27) - Ảnh 7.

Đường nối đường Lập Định – Suối Môn tới đoạn cách đó khoảng 513 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

    (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa)