Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Cam Hòa thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây và phía bắc giáp TP Nha Trang; phía nam giáp xã Cam Hiệp Bắc.

4. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 950 m về hướng bắc

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 950 m về hướng bắc, có chiều dài 950 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 950 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 950 m về hướng bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 950 m về hướng bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đoạn trường Tiểu học Cam Hòa 1 tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía bắc

Xã Cam Hòa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối trường Tiểu học Cam Hòa 1 tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía bắc. Tuyến đường này có điểm đầu ở trường Tiểu học Cam Hòa 1, điểm cuối ở cách đó khoảng 1,3 km về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đoạn trường Tiểu học Cam Hòa 1 tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối đoạn trường Tiểu học Cam Hòa 1 tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,5 km về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hòa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,5 km về phía bắc, có chiều dài khoảng 1,5 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,5 km về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,5 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,5 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)