Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Cam Hòa thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Thanh Bắc; phía tây giáp xã Sơn Tân; phía nam giáp xã Cam An Bắc; phía bắc giáp xã Cam Hiệp Bắc.

10. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 160 m về phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 160 m về phía bắc, có chiều dài 160 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 160 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 160 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 160 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 410 m về phía bắc

Xã Cam Hòa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 410 m về phía bắc. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở cách đó khoảng 410 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 410 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 410 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía bắc

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Hòa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía bắc, có chiều dài khoảng 190 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn gần Cửa hàng cô gái Hà Lan – Thủy Lập Định.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 190 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)