Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Phú thuộc huyện Diên Khánh với phía đông giáp xã Vĩnh Phương, phía tây và phía bắc giáp xã Diên Điền, phía nam giáp xã Vĩnh Trung.

1. Đường nối Thôn 3 tới Thôn 1

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối Thôn 3 tới Thôn 1 có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường đi qua Nhà văn hóa thôn Phú Cấp 3, Trường THCS Trịnh Phong - Cơ sở 2, và kết thúc ở Hương lộ 45.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường nối Quốc lộ 1A với sông cái Nha Trang

Đường nối Quốc lộ 1A với sông cái Nha Trang có chiều dài khoảng 1,8 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Cụm công nghiệp Diên Phú và đi qua đình Phú Cấp về phía đông.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường ven sông cái Nha Trang

Đường ven sông cái Nha Trang có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường đi qua Miếu ấp Bạch Qua về phía nam và kết thúc ở Hương lộ 45.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY