Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên Phú thuộc huyện Diên Khánh với phía đông giáp xã Vĩnh Phương, phía tây và phía bắc giáp xã Diên Điền, phía nam giáp xã Vĩnh Trung.

4. Đường nối Trường THCS Trịnh Phong - Cơ sở 2 với khu vực số 184, Hương lộ 45 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối Trường THCS Trịnh Phong - Cơ sở 2 với khu vực số 184, Hương lộ 45 có chiều dài khoảng 500 m.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

5. Đường nối đường Cây Me với đường Bưu Điện

Đường nối đường Cây Me với đường Bưu Điện có chiều dài khoảng 160 m. 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

6. Đường nối đường Bach Qua với Trường THCS Trịnh Phong - Cơ sở 2

Đường nối đường Bach Qua với Trường THCS Trịnh Phong - Cơ sở 2 có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 19 - 17, đường Bach Qua.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY