Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Diên Lạc thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp thị trấn Diên Khánh, phía đông nam giáp xã Diên Thạnh, phía nam giáp các xã Diên Thạnh, Diên Hòa, phía tây giáp xã Diên Phước, phía bắc giáp xã Diên Sơn.

10. Đường nối đường Xóm Mới với đường Tổ 27

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối đường Xóm Mới với đường Tổ 27 có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường mở gần khu vực số 2 đường Đồng Giữa.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

11. Đường đi qua số 26, đường Đồng Giữa

Đoạn đường có điểm đầu tại khu vực số 26, đường Đồng Giữa, sau đó kéo dài về phía đông nam với chiều dài khoảng 300 m. 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

12. Đường chạy ngang địa bàn xã

Đường chạy ngang địa bàn xã có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường cách đường Đồng Giữa khoảng 220 m về phía nam.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY