Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên Lạc thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp thị trấn Diên Khánh, phía đông nam giáp xã Diên Thạnh, phía nam giáp các xã Diên Thạnh, Diên Hòa, phía tây giáp xã Diên Phước, phía bắc giáp xã Diên Sơn.

4. Đường nối tiếp với đường Xóm Mới

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối tiếp với đường Xóm Mới về phía nam có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở nút giao đường Xóm Mới với đường Cao Bá Quát.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

5. Đường đi qua Bảo hiểm Xã hội huyện Diên Khánh

 Đường đi qua Bảo hiểm Xã hội huyện Diên Khánh về phía bắc có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường chạy song song với đường Cao Bá Quát và kết thúc ở Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

6. Đường song song với đường sẽ mở số 5

Đường song song với đường số 5 có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường cách đường sẽ mở số 5 khoảng 100 m về phía bắc.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY