Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Lạc thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp thị trấn Diên Khánh, phía đông nam giáp xã Diên Thạnh, phía nam giáp các xã Diên Thạnh, Diên Hòa, phía tây giáp xã Diên Phước, phía bắc giáp xã Diên Sơn.

1.  Đường nối đường Tổ 21 với đường Bến Cát 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối Số 8 Đường Tổ 21 với khu vực số 21, đường Bến Cát có chiều dài khoảng 150 m. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường nối Trường tiểu học Diên Lạc với đường Xóm Mới

Đường nối Trường tiểu học Diên Lạc với đường Xóm Mới có chiều dài khoảng 190 m. Đoạn đường kết thúc gần nút giao đường Tổ 22 với đường Xóm Mới.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường nối đường Xóm Mới với đường tỉnh lộ 2

Đường nối đường Xóm Mới với đường tỉnh lộ 2 có chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu gần nút giao đường Tổ 15 với đường Xóm Mới và kết thúc ở khu vực số 125 - 115 đường tỉnh lộ 2.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY