Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Bình Lộc là một xã mới được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2020 đến nay trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình và Diên Lộc. Xã Bình Lộc cách trung tâm huyện 5 km về hướng tây nam với phía đông giáp xã Diên Thạnh; phía tây giáp xã Diên Tân; phía nam giáp xã Suối Tiên, Suối Hiệp ; phía bắc giáp xã Diên Lạc, Diên Hòa.

1. Đường nối UBND xã Diên Lộc với UBND xã Bình Lộc

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối UBND xã Diên Lộc với UBND xã Bình Lộc có chiều dài khoảng 1,5 km. 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc. (Ảnh chụp từ Google Map).

2. Đường nối cao tốc Bắc Nam với thôn Đại Hữu

 Đường nối cao tốc Bắc Nam với thôn Đại Hữu có chiều dài khoảng 2,5 km.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Lộc. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY