Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Diên Hòa thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Thạnh, phía tây giáp xã Diên Tân, phía nam giáp các xã Diên Bình, Diên Lộc, phía bắc giáp xã Diên Phước.

4. Đường gần Trường Tiểu học Diên Hoà

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa 

Đường gần Trường Tiểu học Diên Hoà về phía đông có chiều dài khoảng 240 m. Đoạn đường chạy gần song song với Đường tỉnh 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa. (Ảnh chụp từ Google Map).

5. Đường đi qua Trường Tiểu Học Diên Hoà 

 Đường đi qua Trường Tiểu Học Diên Hoà về phía nam có chiều dài khoảng 700 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY