Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Diên Đồng nằm vê phía tây huyện Diên Khánh, cách trung tâm huyện 13 km, được bao bọc bởi các sông Chò, sông Thác Ngựa, sông Cái. Phía đông xã giáp xã Diên Lâm; phía tây giáp xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh); phía nam giáp xã Diên Thọ; phía bắc giáp xã Diên Xuân. Diện tích tự nhiên xã là 1.646,83 ha, chiếm 4,9% diện tích của huyện.

1. Đường đi qua Nhà máy nước Diên Đồng

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường đi qua Nhà máy nước Diên Đồng có chiều dài khoảng 2,8 km. Đoạn đường chạy dọc địa bàn xã và kết thúc ở bờ sông cái Nha Trang.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường nối Nhà máy nước Diên Đồng với Hợp tác xã Diên Đồng

 Đường nối Nhà máy nước Diên Đồng với khu vực Hợp tác xã Diên Đồng có chiều dài khoảng 2 km.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

 

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Đồng. (Ảnh chụp từ Google Map).

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY