Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên An thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Vĩnh Trung, phía tây giáp xã Diên Toàn, phía nam giáp xã Phước Đồng, phía bắc giáp xã Diên Phú.

4. Đường số 22 kéo dài

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường số 22 sẽ được kéo dài thêm khoảng 400 m về phía tây và khoảng 800 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map).

5. Đường đi qua Trạm Y tế xã Diễn An

Đường đi qua Trạm Y tế xã Diễn An về phía bắc có chiều dài khoảng 270 m. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map).

6. Đường nối Quốc lộ 1C với đường Võ Nguyên Giáp

Đường nối Quốc lộ 1C với đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở gần Trung tâm Tin học Diên Khánh và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 1C.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY