Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Diên Hòa thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Thạnh, phía tây giáp xã Diên Tân, phía nam giáp các xã Diên Bình, Diên Lộc, phía bắc giáp xã Diên Phước.

1. Đường vuông góc với đường Cao Bá Quát

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường vuông góc với đường Cao Bá Quát có chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường đi qua thôn Lạc Lợi và có điểm cuối ở đường Cao Bá Quát.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa. (Ảnh chụp từ Google Map). 

2. Đường đi qua đình Quang Thạnh 

Đường đi qua đình Quang Thạnh về phía bắc có chiều dài khoảng 300 m.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường đi qua Công an xã Diên Hòa

Đường đi qua Công an xã Diên Hòa có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường chạy gần song song với Đường tỉnh 8.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Hòa. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY