Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Diên Toàn thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên An, phía tây giáp các xã Suối Hiệp, Diên Thạnh, phía nam giáp TP Nha Trang, phía bắc giáp thị trấn Diên Khánh.

10. Đường đi qua Trường Tiểu học Diên Toàn

Đường đi qua Trường Tiểu học Diên Toàn về phía tây nam có chiều dài khoảng 130 m. Đoạn đường chạy song song với đường Huỳnh Thúc Kháng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

11. Đường song song với đường sẽ mở số 10

Đường song song với đường sẽ mở số 10 có chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường cách đường sẽ mở số 10 khoảng 100 m về phía tây nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Toàn. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY