Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Suối Hiệp thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Toàn, phía tây giáp xã Suối Tiên, phía bắc giáp các xã Diên Thạnh, Bình Lộc, phía nam giáp huyện Cam Lâm.

4. Đường gần UBND xã Suối Hiệp

 Đường gần UBND xã Suối Hiệp về phía bắc sẽ được kéo dài thêm khoảng 550 m về phía tây bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Map).  

5. Đường nối chùa Long Quang với Gò Am

 Đường nối chùa Long Quang với Gò Am có chiều dài khoảng 1,6 km.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Map).  

6. Đường đi qua thôn Thuỷ Xương và thôn Vĩnh Cát

Đường đi qua thôn Thuỷ Xương và thôn Vĩnh Cát có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường này nối tiếp với đường sẽ mở số 5.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY