Đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Thị trấn Phú Đa là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Thị trấn Phú Đa có diện tích 29,66 km², dân số năm 2011 là 11.988 người, mật độ dân số đạt 404 người/km². Thị trấn giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

Trên địa bàn thị trấn có những tuyến giao thông quan trọng như: đường 10A, 10B, 10C, 10D. Bên cạnh đó, đường Phú Thạnh, Hồ Đắc Trung, Võ Phi Trắng,... là những đường lớn tại thị trấn. 

Trong tương lai, thị trấn Phú Đa sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường bắt đầu từ đường Nguyễn Đức Xuyên, kéo dài gần 2 km, chạy song song với đường Võ Phi Trắng và kết thúc tại đường 10B. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Phú Đa được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. 

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Thị trấn Phú Đa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch thị trấn Phú Đa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế . Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Phú Đa trên bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phú Đa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở thị trấn Phú Đa TẠI ĐÂY.