Đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn theo quy hoạch.

Xã Cẩm Đàn thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 18,24 km².

Vị trí cụ thể của xã Cẩm Đàn như sau: Phía đông giáp xã Yên Định; phía tây và nam giáp huyện Lục Ngạn; phía bắc giáp xã Yên Định.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã Cẩm Đàn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Sơn Động.

Hiện tại, người dân ở xã Cẩm Đàn có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua QL 279,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Cẩm Đàn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Sơn Động.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Cẩm Đàn được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cẩm Đàn là đường nối từ QL 279 tới hướng đông Nhà thuốc Hưng Khải Phương. Đường này có chiều dài khoảng 770 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn thể hiện trên các bản đồ quy hoạch:

Đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Cẩm Đàn trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Cẩm Đàn trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ QL 279 tới hướng đông Nhà thuốc Hưng Khải Phương.

Đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 279 tới hướng đông Nhà thuốc Hưng Khải Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Cẩm Đàn trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Cẩm Đàn TẠI ĐÂY.