Đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa theo quy hoạch.

Xã Nghĩa Hòa thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 7,25 km².

Xã Nghĩa Hòa có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Quang Thịnh; phía tây giáp xã Nghĩa Hưng; phía nam giáp xã An Hà; phía bắc giáp huyện Yên Thế.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch giao thông xã Nghĩa Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Lạng Giang.

Hiện tại, người dân ở xã Nghĩa Hòa có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua ĐT 295,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Nghĩa Hòa có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lạng Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Nghĩa Hòa được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nghĩa Hòa là đường nối ĐT 292 tới hướng bắc Tổng công ty may Bắc Giang. Vị trí cụ thể của đường này như sau: Điểm đầu trên ĐT 292, đoạn khu dân cư Thôn Hạ; điểm cuối ở hướng bắc Tổng công ty may Bắc Giang. Đường này có chiều dài khoảng 2,2 km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Nghĩa Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Nghĩa Hòa trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ ĐT 292 tới hướng bắc Tổng công ty may Bắc Giang.

Đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ ĐT 292 tới hướng bắc Tổng công ty may Bắc Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Nghĩa Hòa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Nghĩa Hòa TẠI ĐÂY.