Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Phú Xuân là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Xã Phú Xuân có diện tích 9,62 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Vang. Cụ thể, phía bắc giáp xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên với ranh giới là đầm Hà Trung; phía đông giáp thị trấn Phú Đa; phía nam giáp xã Phú Hồ, Phú Lương; phía tây giáp xã Phú Mỹ và Phú An. Trên địa bàn xã có những tuyến giao thông quan trọng như: đường tỉnh số 3 và đường tỉnh 10A. Bên cạnh đó, đường Phú Xuân - Vinh Hà là đường lớn tại xã.

Trong tương lai, xã Phú Xuân sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường bắt đầu từ đường tỉnh 3, kéo dài khoảng 2 km và cắt qua đường Phú Xuân - Vinh Hà, kết thúc ở khu vực đầm Hà Trung.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Phú Xuân được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Phú Xuân thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Phú Xuân theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế . Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Phú Xuân TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Phú Xuân TẠI ĐÂY.