Đường sẽ mở ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Quảng Lãng theo quy hoạch.

Quảng Lãng là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía tây của huyện và có diện tích hành chính là 6,76 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 6.599 người, mật độ dân số đạt 975 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía bắc và tây bắc của xã Quảng Lãng giáp xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi), phía đông giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi), phía tây giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Xã Quảng Lãng nằm gần một số tuyến giao thông đáng chú ý như Quốc lộ 39A về phía tây; Quốc lộ 38 về phía nam; Đường tỉnh 200 về phía đông;...

Trong tương lai, xã Quảng Lãng sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là tuyến đường QHM-12 chạy ngang qua địa bàn phía bắc, qua các thôn Ngô Xá, Bình Cầu.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Quảng Lãng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Quảng Lãng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Quảng Lãng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch xã Quảng Lãng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch. 

Tuyến đường QHM-12 chạy ngang qua địa bàn phía bắc, qua các thôn Ngô Xá, Bình Cầu, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Quảng Lãng trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Quảng Lãng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY