Đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Quảng Lãng là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía tây của huyện và có diện tích hành chính là 6,76 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 6.599 người, mật độ dân số đạt 975 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía bắc và tây bắc của xã Quảng Lãng giáp xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi), phía đông giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi), phía tây giáp huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Trên địa bàn xã này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng là khu đất nuôi trồng thủy sản ở thôn Bình Hồ. Khu đất này được quy hoạch làm đất xây dựng cơ sở văn hóa.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Quảng Lãng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Lãng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Khu đất được khoanh xanh lá chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch.

Khu đất được khoanh xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở xã Quảng Lãng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY