Đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ theo quy hoạch.

Xã Yên Mỹ thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 6,99 km²

Vị trí cụ thể của xã Yên Mỹ như sau: Phía dông giáp xã Tân Hưng; phía tây giáp xã Tân Thanh; phía nam giáp thị trấn Vôi; phía bắc giáp xã Hương Lạc.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch giao thông xã Yên Mỹ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Lạng Giang.

Hiện tại, người dân ở xã Yên Mỹ có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua QL 37, ĐT 295,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Yên Mỹ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lạng Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Yên Mỹ được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Mỹ là đường nối từ ĐT 295 tới hướng đông cụm công nghiệp Vôi – Yên Mỹ. Đường này có chiều dài khoảng 210 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Yên Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Yên Mỹ trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ ĐT 295 tới hướng đông cụm công nghiệp Vôi – Yên Mỹ.

Đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ ĐT 295 tới hướng đông cụm công nghiệp Vôi – Yên Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Yên Mỹ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Yên Mỹ TẠI ĐÂY.