Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường 1 thuộc TP Tây Ninh, đông giáp các Phường 2, Phường 3, phường Hiệp Ninh; Phía tây giáp huyện Châu Thành và xã Bình Minh; Phía nam giáp huyện Châu Thành; Phía bắc giáp phường Ninh Sơn và xã Bình Minh.

3. Đường nối đường Trần Văn Trà với đường Phan Chu Trinh

Đoạn đường nối đường Trần Văn Trà với đường Phan Chu Trinh (đoạn gần chùa Phước Lâm).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh mới nhất

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

4. Đường song song với đường số 3 nói trên

Đoạn đường chạy song song với đường số 3 trên.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

5. Đường cắt đường Huỳnh Công Thắng

Tuyến đường có một đầu ở gần hẻm 3, đầu còn lại gần đường Nguyễn Văn Tốt.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)