Đất có quy hoạch ở phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Các khu đất có quy hoạch ở phường 1, thị xã Kiến Tường theo bản đồ sử dụng đất.

Phường 1 là một phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Phường được thành lập vào ngày 18 tháng 3 năm 2013 trên cơ sở điều chỉnh 806,22 ha diện tích tự nhiên và 19.544 người của thị trấn Mộc Hóa. Phường có diện tích đất tự nhiên là 8,06 km².

Phường 1 nằm ở trung tâm thị xã Kiến Tường, có vị trí địa lý: Phía đông giáp Phường 2; phía tây giáp Phường 3 và xã Thạnh Hưng; phía nam giáp các huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh; phía bắc giáp huyện Mộc Hóa.

Địa bàn phường 1 có nhiều khu đất có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường 1 thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030.

 Khu đất có quy hoạch của phường 1 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030.

 Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG 1 thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường 1 TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).