Bản đồ quy hoạch giao thông phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông phường 1 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kiến Tường.

Phường 1 là một phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Phường được thành lập vào ngày 18 tháng 3 năm 2013 trên cơ sở điều chỉnh 806,22 ha diện tích tự nhiên và 19.544 người của thị trấn Mộc Hóa. Phường có diện tích đất tự nhiên là 8,06 km².

Trên địa bàn phường 1 hiện nay có nhiều tuyến giao thông đã được mở, có thể kể đến một số tuyến đường mang ý nghĩa huyết mạch như: Quốc lộ 62, Lê Duẩn, Lê Lợi...

Những tuyến đường này giúp người dân phường 1 có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm thị xã Kiến Tường.

Phường 1 là một phường của thị xã Kiến Tường nên quy hoạch giao thông phường 1 có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

 Phường 1 trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường 1 căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030.

- Xem thêm: Quy hoạch giao thông phường 1 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kiến Tường TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông phường 1 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.