Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

1. Đường nối từ hẻm 536 Âu Cơ tới đường Trần Văn Quang

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 536 Âu Cơ tới đường Trần Văn Quang, có chiều dài khoảng 160 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 536 Âu Cơ, sau đó kết thúc ở đường Trần Văn Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 136 Trần Văn Quang

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 136 Trần Văn Quang. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn đường Trần Văn Quang, điểm cuối ở đoạn tiệm đồ điện tử Tukey.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 108/39 tới hẻm 136 Trần Văn Quang

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường nối hẻm 108/39 tới hẻm 136 Trần Văn Quang, có chiều dài khoảng 40 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 108/39, sau đó kết thúc ở hẻm 136 Trần Văn Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 17) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).