Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường 12 thuộc quận Tân Bình. Phường 12 Phía đông giáp phường 4; Phía tây giáp phường 13; Phía nam giáp phường 11; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ đường Nguyễn Tử Nha tới đường Trần Mai Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 là đường nối đường Nguyễn Thái Bình tới hẻm 76 Xuân Diệu, có chiều dài khoảng 65 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Tử Nha, chạy song song với đường Trường Chinh, sau đó kết thúc ở đường Trần Mai Ninh.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 12 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Trần Mai Ninh

Phường 12 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Trần Mai Ninh. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Tử Nha, điểm cuối ở đường Huỳnh Tịnh Của.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 12 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Lê Lai tới đường Bàu Cát 1

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 12 có đường nối đường Lê Lai tới đường Bàu Cát 1, có chiều dài khoảng 55 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Lai, chạy song song với đường Đồng Đen, sau đó kết thúc ở đường Bàu Cát 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 12 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 12 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).