Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường 13 thuộc quận Tân Bình. Phường 13 phía đông giáp phường 13; Phía tây giáp phường 14; Phía nam giáp phường 13; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ hẻm 28 Văn Chung tới hẻm 14 Văn Chung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 là đường nối hẻm 28 Văn Chung tới hẻm 14 Văn Chung, có chiều dài khoảng 45 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 28 Văn Chung, chạy song song với đường D15, sau đó kết thúc ở hẻm 14 Văn Chung.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 406 Cộng Hòa

Phường 13 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 406 Cộng Hòa. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm B3, điểm cuối ở hẻm 384 Cộng Hòa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 4 Văn Chung tới đường Hoàng Hoa Thám

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 13 có đường nối hẻm 4 Văn Chung tới đường Hoàng Hoa Thám, có chiều dài khoảng 95 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 4 Văn Chung, chạy song song với đường C2, sau đó kết thúc ở đường Hoàng Hoa Thám.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).