Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 1.

Phường 13 thuộc quận Tân Bình. Phường 13 phía đông giáp phường 13; Phía tây giáp phường 14; Phía nam giáp phường 13; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ hẻm B3 tới đường Thân Nhân Chung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 là đường nối hẻm 28 Văn Chung tới hẻm 14 Văn Chung, có chiều dài khoảng 70 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm B3, chạy song song với hẻm 65, sau đó kết thúc ở đường Thân Nhân Chung.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Trường Chinh

Phường 13 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Trường Chinh. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm 1D Bình Giã, điểm cuối ở đoạn Đại lí trà sữa, café.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Bàu Bàng tới hẻm 3 Bình Giã

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 13 có đường nối đường Bàu Bàng tới hẻm 3 Bình Giã, có chiều dài khoảng 100 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bàu Bàng, chạy song song với hẻm 2 Bàu Bàng, sau đó kết thúc ở hẻm 3 Bình Giã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 5) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).