Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 1.

Phường 14 thuộc quận Tân Bình. Phường 14 phía đông giáp phường 12; Phía tây giáp phường Tân Thạnh (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 10 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường Tân Thạnh (quận Tân Phú).

1. Đường nối đường Nguyễn Hồng Đào tới đoạn hẻm 291

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 là đường nối từ đường Nguyễn Hồng Đào tới đoạn hẻm 291, có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Hồng Đào, chạy song song với hẻm 89 Nguyễn Hồng Đào, sau đó kết thúc ở hẻm 291.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 14 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Đồng Đen

Phường 14 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đồng Đen. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Trường Chinh, sau đó kết thúc ở đoạn Công ty QC-TM-DV Anh Thao.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 14 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Trường Chinh tới hẻm 291

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 14 có đường nối đường Trường Chinh tới hẻm 291, có chiều dài khoảng 190 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trường Chinh, chạy song song với đường Nguyễn Hồng Đào, sau đó kết thúc ở hẻm 291.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 14 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).