Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 1.

Phường 2 thuộc quận Tân Bình. Phường 2 phía đông giáp phường 9 (quận Phú Nhuận); Phía tây phường 2, phường 4 (quận Tân Bình); Phía nam giáp phường 3; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ đường Hồng Hà tới đoạn Cửa hàng bán dụng cụ máy bay Remove Befor Flight

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có đường nối từ Cửa hàng bán dụng cụ máy bay Remove Befor Flight, có chiều dài khoảng 320 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hồng Hà, chạy song song với đường Hồng Hà, sau đó kết thúc ở đoạn Cửa hàng bán dụng cụ máy bay Remove Befor Flight.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Yên Thế

Phường 2 có đoạn song song với đường Hồng Hà là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ờ đường Phổ Quang, sau đó kết thúc ở đường Hồng Hà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Hồng Hà tới Siêu thị Nhật

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 2 có đường nối từ đường Hồng Hà tới Siêu thị Nhật, có chiều dài khoảng 85 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hồng Hà, chạy song song với đường Hồng Hà, sau đó kết thúc ở đoạn Trung tâm huấn luyện bay FTC.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).