Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường An Hòa nằm gần trung tâm thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Trảng Bàng và phường An Tịnh, phía tây giáp xã Phước Chỉ, phía nam giáp tỉnh Long An, phía bắc giáp phường Gia Bình và phường Gia Lộc. Phường An Hòa có diện tích 30,23 km², dân số năm 2019 là 21.106 người, mật độ dân số đạt 698 người/km². Phường An Hòa được chia thành 10 khu phố: An Hội, An Lợi, An Phú, An Quới, Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hội, Hòa Lợi, Hòa Phú và An Thới.

1. Đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường chạy dọc địa bàn phía tây của phường An Hoà, có một đầu ở rạch Vàm Trảng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Tây Ninh

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường chạy qua khu công nghiệp Thành Thành Công

Đoạn đường có một đầu nằm gần Đền thờ Phật Mẫu.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

3. Đường qua khu công nghiệp Thành Thành Công

Đoạn đường có một đầu ở gần sông Vàm Cỏ Đông, đầu còn lại ở gần đường Hồ Chí Minh sẽ mở trong tương lai.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)