Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Duy Minh thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Bạch Thượng và phường Đồng Văn; Phía tây giáp phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội.

7. Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đường Nguyễn Cường. Đường này có chiều dài khoảng 260 m.

  Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối QL 1A tới đường Nguyễn Cường trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn gần Nhà hàng Hương Tấm

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 7, sau đó kết thúc ở đoạn gần Nhà hàng Hương Tấm. Đường này có chiều dài khoảng 1 km.

  Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn gần Nhà hàng Hương Tấm trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn gần Nhà hàng Hương Tấm trên bản đồ Google vệ tinh,

9. Đường nối đường Đinh Công Tráng tới đường số 7 nói trên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 910 m. Điểm đầu ở đường Đinh Công Tráng, sau đó kết thúc ở đường số 7 nói trên.

 Đường nối đường Đinh Công Tráng tới đường số 7 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đinh Công Tráng tới đường số 7 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY