Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Duy Minh thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Bạch Thượng và phường Đồng Văn; Phía tây giáp phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội.

10. Đường nối đường Nguyễn Cường tới đoạn cách đó khoảng 290 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Nguyễn Cường, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 290 m về phía đông.

  Đường nối đường Nguyễn Cường tới đoạn cách đó khoảng 290 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Nguyễn Cường tới đoạn cách đó khoảng 290 m trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường Ninh Lão tới đoạn gần nhà hàng Thanh Bình

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Ninh Lão, sau đó kết thúc ở đoạn gần nhà hàng Thanh Bình. Đường này có chiều dài khoảng 500 m.

  Đường nối đường Ninh Lão tới đoạn gần nhà hàng Thanh Bình trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Ninh Lão tới đoạn gần nhà hàng Thanh Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường Đinh Công Tráng tới QL 1A

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 200 m. Điểm đầu ở đường Đinh Công Tráng, sau đó kết thúc ở QL 1A.

  Đường nối đường Đinh Công Tráng tới QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Đinh Công Tráng tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY